АНДРИЋЕВ ИНСТИТУТ: Одржана конференција „Андрић и европске књижевности“

1111.jpg

У организацији Одјељења за књижевност Андрићевог института одржана је научна конференција „Андрић и европске књижевности“.  Конференција је окупила еминентне истраживаче из области различитих европских књижевности: немачке, енглеске, руске, словенске, мађарске и других. 

Однос Андрића и европских књижевности сагледаван је кроз призму лирске прозе, кратких прозних жанрова, лексике, семантике и биографије.

За следећу годину планира се издавање зборника изложених радова када ће стручна и шира јавност моћи да се детаљније упозна са резултатима истраживања подстакнутих овом конференцијом. 

ИЗВОР: ИСКРА