Циљеви и задаци

Циљеви и задаци Српског удружења „Ћирилица“ Требиње су :

- Јачање свијести српског народа о ћирилици као темељном националном симболу;

- Јачање свијести српског народа о јединству његовог српског језика и ћирилице, што је једини начин да се сачува српско име језика и српско име народа у ситуацији када су у двадесетом вијеку новоформирани народи на територији бивше Југославије за своје језике присвојили варијанте српског језика и тако захватили много од српског језичког и етничког простора; присвојени српски језик именовали својим, сада нaционалним именима. Ти народи су умјесто ћирилице узели латиницу да би им се језик разликовао од српског, па ће се Срби у будућности у језику моћи препознавати једино по својој ћирилици, како је било и у прошлости;

- Указивање српскоме народу да је његова ћирилица драгуљ у ризници свјетске културне баштине с особином да сваком гласу одговара један знак (слово), по чему је он особен међу језицима европских и других народа, и да чување такве велике цивилизацијске тековине обједињује срски народ развијајући у њему национално самопоштовање и самопоуздање;

- Указивање српском народу да је ћирилица потпуно компатибилна сa новим информационим технологијама, што је нарочито потврђено добијањем ћириличког интернет домена, и да нема ниједног разлога да она, као једино српско писмо, и у будућности не буде његов темељни национални симбол. Обезбјеђење службене употребе ћирилице у сфери информационих технологија представаља, на неки начин, суверенитет српског језика у сајбер простору, а са друге стране српска културна баштина српском ћирилицом забиљежена у електронским записима обезбјеђује препознатљивост наше националне културе у будућим вјековима;

- Заштита српскога језика и његовог имена у Републици Српској у складу са Уставом Републике Српске и законодавством, и у међународним организацијама и установама у складу са међународним правом; остварење службене и јавне употребе ћирилице као јединог службеног писма српског језика у складу са Уставом Републике Српске.