Друштво за српски језик и књижевност Србије

На данашњи дан основано је Друштво за српски језик и књижевност Србије

Друштво за српски језик и књижевност основали су 1910. године Александар БелићПавле Поповић и Јован Скерлић. Његов рад је прекидан само за вријеме ратова (1914-1919. и 1941-1946). Водили су га најбитнији стручњаци из области српског језика и књижевности: Јован Скерлић, Павле Поповић, Александар Белић, Михаило Стевановић, Драгољуб Павловић, Димитрије Вученов, Ђорђе Бајић, Слободан Марковић, Живојин Станојчић, Јован Деретић, Радоје Симић, Васо Милинчевић, Петар Пешут, Љубомир Поповић, Милорад Дешић, Душан Иванић, Вељко Брборић, Бошко Сувајџић и Александар Милановић.

Садашњи предсједник Друштва је Зона Мркаљ.

Својим радом, издавачком дјелатношћу, организацијом семинара и такмичења, Друштво је извршило значајан утицај на развој и очување нашег језика.