ТРЕБИЊЦИМА ПРЕДСТАВЉЕН ЗБОРНИК РАДОВА О САВИ МРКАЉУ

„Зборник свестрано освјетљава личност и дјело Саве Мркаља, једне од најнеобичнијих личности наше културе и укупне прошлости. У њему су се нашли најбољи радови различитих аутора, најзначајнијих проучавалаца Савиног дјела, књижевних историчара и лингвиста“, навео је професор Певуља.

Говорећи о Сави Мркаљу као реформатору ћириличног писма, Душко Певуља је истакао да је он неправедно запостављен и остао у сјенци Вука Караџића.

„Сава Мркаљ је истински реформатор наше ћирилице, али је сплетом различитих околности гурнут у други план, а његова реформа приписана је Вуку Караџићу. У овом зборнику свестрано је освијетљен Мркаљев лик и покзало се да је идеја плодотворна јер до сада није било таквог зборника. С друге стране, желио сам да истакнем његово пјеснишво. Ми га знамо првенствено као филолога и реформатора, међутим, његове пјесме су уврштене у антологије српске поезије, а био је и језички филозоф, што се види из његове мале, али садржајне расправе“, додао је Певуља.

Промоцију зборника радова „Сава Мркаљ: пјесник и филолог“ оранизовали су Српско удружење „Ћирилица“ и Културни центар Требиње.

Душка Ђајић