,,Цетињски вјесник“ 1912: Странци обавезни да користе ћирилицу у српској Црној Гори

,,Цетињски вјесник“ у тексту који је објављен 23. децембра 1912. године пише како је листу стигла оправдана жалба у којој се истиче да аустријска агенција која послује у Бару не користи ћирилично писмо у свом пословању, иако је, како опомиње овај цетињски лист, Црна Гора слободна српска држава у којој су и странци обавезни да поштују њено изворно писмо.

Добијамо ову оправдану жалбу: Агенција аустријског Лојда у Бару врши преписку латиницом. Чуди нас да већ из трговачког уобичајеног такта не пишу писмом које у земљи влада, писао је ,,Цетињски вјесник“.

Лист истиче да је апсолутна обавеза коришћења ћириличног писма јер, како објашњава даље у тексту, “кад би се свима пустило да вољу почели би писати и каквим новопронађеним писмима“.

 

Али, без озбира на ту врсту обавезе има и јачих обавеза да се у слободној српској држави Црној Гори – гдје је обавезна ћирилица њоме мора и Лојд служити, јер кад би се то њима на вољу пустило, онда би то до скора почели нам писати и турски или можда каквим новопронађеним арнаутским писмима, упозоравао је ,,Цетињски вјесник“.

Цетињски Вјесник, 23. децембар 1912.

О овоме ће позвани пресудити али зато ипак ми нисмо смјели прешутјети, поручио је цетињски лист на крају.

* У ,,Цетињском вјеснику“ су у сваком броју биле рубрике Српство и Словенство у којима су се пратила сва важна дешавања и вијести значајне за Србе из свих крајева, ослобођених и неослобођених, као и важне вијести из словенских земаља.

www.in4s.net