Српски национални савјет: Отворено писмо Влади Црне Горе

Предмет: Заштита од дискриминације и кршења равноправности употребе ћириличног писма

Поштовани предсједниче,

 

Српски национални савјет је тражио од Заштитника људских права и слобода Црне Горе заштиту од дискриминације и кршења употребе ћириличног писма у случају обиљежавања  топонима на дионици ауто пута Смоковац – Матешево.

 

Актом број 31-08/22 од 31. августа 2022. године Српски национални савјет је обавијестио Заштитника да су 28. јула 2022. године примили одговор број 07-342/22-9066/1 од Министарства капиталних инвестиција, те да у свом одговору наводе да је ријеч о међународном путу ознаке Е65 и да се натписи на саобраћајној сигнализацији исписују на црногорском и енглеском језику те да је Правилником о саобраћајној сигнализацији предвиђено да се називи на саобраћајним ознакама исписују латиничним писмом. 

Српски национални савјет је упозорио Заштитника да су приликом доношења Правилника о саобраћајној сигнализацији погрешно тумачене уставне одредбе, односно да Правилник није усклађен са Уставом Црне Горе, који у члану 13. раздваја језик и писмо као два различита појма, те да је у првом ставу истог члана наведено да се службеним језиком сматра црногорски језик, док је у следећем ставу прописано да су ћирилично и латинично писмо равноправни. Српски национални савјет је указао на то да су језик и писмо два различита појма, те да се језик може дефинисати као сложен систем знакова на основу кога се људи у одређеној заједници споразумијевају, исказују своје мисли и осјећања, док писмо представља начин графичког записивања језика.

Српски национални савјет тврди да је Правилником прекршен не само члан 13. Устава Црне Горе већ и члан 145. којим је прописано да сваки пропис мора бити у сагласности са уставом и законом. Стога је Српски национални савјет тражио од Заштитника да искаже мишљење да ли је доношењем наведеног Правилника дошло до кршења уставних норми као и да покрене поступак за утврђивање уставности и законитости овог акта.

Узимајући у обзир упућени допис Заштитник је утврдио да је доношењем овог Правилника дошло до кршења највишег правног акта, најјаче правне снаге, па је с тим у вези препоручио Министарству капиталних инвестиција:

„Да у циљу очувања ћириличног писма, као једног од два равноправна писма, приступи измјенама Правилника о саобраћајној сигнализацији како би се створили услови да се називи на саобраћајним знаковима, осим на латиничном писму исписују и на ћириличном писму.“

Заштитник је такође инсистирао да је Министарство капиталних инвестиција дужно доставити извјештај о преузетим мјерама и радњама на извршењу дате препоруке у року од 30 дана од дана пријема мишљења, чију копију Вам у прилогу достављамо.

На основу датих препорука може се закључити да је Заштитник уочио неусклађеност Правилника о саобраћајној сигнализацији са уставним нормама на коју је у претходном периоду указивао Српски национални савјет.

Молимо Вас да својим ауторитетом утичете на стриктно поштовање уставних норми, посебно када се ради о дискриминацији и неравноправности најзначајнијих идентитетских питања не само српског народа у Црној Гори, као и да нам администрација Владе Црне Горе у писменој форми достави мишљење везано за препоруке Заштитника људских права и слобода.

 

Предсједник Српског националног савјета др Момчило Вуксановић

www.in4s.net